Sut i newid caliper brêc disg

delwedd1

Yn gyffredinol, mae calipers brêc yn ddibynadwy iawn, ac mae angen eu newid yn llawer llai aml na phadiau a disgiau, ond os oes rhaid ichi newid un, dyma sut i wneud hynny!

Mae yna nifer o wahanol ffitiadau brêc, ond yn y mwyafrif o achosion, mae ceir yn cynnwys calipers llithro piston sengl sydd fel arfer yn cael eu gosod yn yr un ffordd.Mae'r caliper wedi'i gysylltu â chludwr sydd wedi'i gysylltu â chanolbwynt y car.Er y gallwch ailosod calipers yn unigol bob amser mae angen ailosod y padiau a'r disgiau mewn parau ar draws yr echel.

Peidiwch â cheisio newid y caliper oni bai eich bod naill ai'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud, neu fod gennych oruchwyliaeth arbenigol.Ni allwch gymryd risgiau gydag unrhyw elfen o system frecio'r car.

- 01 -

Jaciwch y cerbyd yn ddiogel, gan ddefnyddio standiau echel a chociau olwynion, a symudwch y ffordd.olwyn.

delwedd2

- 02 -

Fel arfer caiff y cludydd ei folltio i'r canolbwynt gyda dwy follt, gellir eu gadael yn eu lle os ydych ond yn newid y caliper - ond bydd angen eu tynnu os ydych hefyd yn newid y ddisg.

delwedd3

- 03 -

Mae'r caliper wedi'i gysylltu â'r cludwr gyda dwy follt, fel arfer gyda phennau Allen, sy'n diogelu pâr o binnau llithro yng nghorff y caliper.

delwedd 4

- 04 -

Trwy dynnu'r bolltau Allen byddwch yn gallu rhoi'r caliper yn ofalus oddi ar y ddisg.Gall fod yn anodd ei dynnu, felly byddwch yn ofalus os ydych chi'n defnyddio bar busnes.

delwedd5

- 05 -

Gyda'r caliper wedi'i dynnu bydd y padiau'n tynnu allan - yn aml maent yn cael eu dal yn eu lle gan glipiau.

delwedd 6

- 06 -

Mae angen tynnu'r llinell brêc yn ofalus o'r caliper.Bydd angen cynhwysydd arnoch i ddal unrhyw hylif brêc a fydd yn gollwng (peidiwch â chael hwn ar y gwaith paent).

delwedd7

- 07 -

Gyda'r caliper newydd sicrhewch fod y piston yn cael ei wthio yn ôl i'w silindr gyda phâr o gefail pwmp dŵr, clamp G, neu debyg.Mae pistonau cefn yn aml o'r math 'gwynt-gefn' ac mae angen eu gwthio yn ôl i'r silindr gyda theclyn gwynt-gefn brêc.Mae'r rhain yn rhad i'w prynu, ac yn hawdd eu defnyddio.

delwedd8

- 08 -

Yna gellir ailosod y padiau i'r caliper (gydag unrhyw glipiau neu binnau angenrheidiol) a gosod y caliper ar y cludwr.

delwedd9

- 09 -

Ail-osodwch y bolltau llithro caliper a gwiriwch eu bod mewn cyflwr da ac yn llithro'n esmwyth.

delwedd10

- 10 -

Troellwch y canolbwynt a gwnewch yn siŵr bod y calipers wedi'u lleoli'n gywir dros y disg, heb unrhyw rwymiad (mae rhywfaint o rwymo ysgafn i'w ddisgwyl).

6368 Mazda MX5 0501.JPG

- 11 -

Gyda'r holl folltau'n ddiogel mae angen gosod pibell y brêc eto, a gwaedu'r caliper i dynnu'r aer.

delwedd12

- 12 -

Dilynwch y weithdrefn waedu arferol (naill ai gyda phecyn gwaedu un person, neu gyda chymorth cynorthwyydd, a gofalwch eich bod yn cadw'r gronfa hylif brêc wedi'i llenwi i'r lefel gywir.

6368 Mazda MX5 1201.JPG

- 13 -

Gwiriwch yr holl bolltau cyn ailgysylltu'r olwyn a throrymu'r bolltau/cnau olwyn i'r lefel benodedig.

delwedd14

- 14 -

Byddwch yn ymwybodol y gall fod angen sawl 'pwmp' ar y pedal brêc i ddod â'r pad i gysylltiad â'r disg.Gyrrwch yn ofalus a sicrhewch fod y breciau'n gweithio'n gywir.

delwedd15