Newyddion Diwydiant

 • CALIPERAU BRAKE A RHANNAU CALIPER BRAKE

  RHANNAU CALIPER BRAKE NEWYDD SIOP Ydych chi'n meddwl bod eich breciau'n dechrau methu?Ydy'ch car yn gwichian neu'n dod i stop wrth y goleuadau coch?A yw'n cymryd mwy o amser ichi ddod i stop llwyr nag yr arferai wneud?Yna efallai ei bod hi'n amser gwasanaeth brêc.Yn anffodus, y newyddion drwg yw bod ...
  Darllen mwy
 • Systemau a Chydrannau Brake Disg

  Er nad yw breciau disg yn ddyluniad newydd, ni chawsant eu mabwysiadu'n eang i'w defnyddio mewn cerbydau teithwyr tan y 1960au.Defnyddiwyd breciau drwm ar flaen a chefn llawer o gerbydau, ac ni ddaeth breciau disg yn offer safonol ar lawer o gerbydau domestig tan y 1970au.Ers hynny, mae bra disg...
  Darllen mwy
 • Deall Calipers Brake

  Deall Calipers Brake

  Os yw'r sôn am galipers brêc ar unwaith yn ciwiau sŵn criced yn canu, nid ydych chi ar eich pen eich hun.Er bod calipers yn rhan hanfodol o gadw breciau eich cerbyd i weithio, nid yw eu swyddogaeth wirioneddol yn hysbys yn eang.Ond dylai fod.Mae calipers brêc yn rhan hanfodol o wneud i'ch car stopio wrth...
  Darllen mwy
 • Mathau o calipers brêc

  Mathau o calipers brêc

  Gefail brêc beiciau modur Mae beiciau modur yn llai na cheir, felly mae angen llai o bŵer brecio arnynt.Serch hynny, mewn rhai ffyrdd, mae gallu beic modur i arafu neu stopio yn bwysicach na cherbydau eraill.Efallai y byddwch yn gofyn hynny?Wel, gall hyd yn oed trowyr fender bach fod yn angheuol oherwydd nad yw'r gyrrwr yn ...
  Darllen mwy
 • Egwyddor gweithio caliper brêc

  Egwyddor gweithio caliper brêc

  Mae caliper brêc yn bwysig iawn i allu brecio ceir, a gellir dweud ei fod yn un o'r rhannau brecio ceir pwysicaf.Beth bynnag, mae gan y rhan fwyaf o geir heddiw breciau disg, o leiaf ar gyfer yr olwynion blaen.Ond erbyn hyn mae llawer o geir a thryciau hefyd yn defnyddio breciau disg yn y cefn.Mewn...
  Darllen mwy