Pryd Ddylech Chi Amnewid Braciau Trelar?

kh

Nid oes un pwynt penodol lle mae'n rhaid i chi osod breciau newydd yn eich trelar.

Yn lle hynny, mae mecanyddion a gweithgynhyrchwyr brêc fel ei gilydd yn awgrymu cadw golwg ar newidynnau penodol i helpu i hysbysu cyflwr cyffredinol eich breciau.Bydd y newidynnau hyn, megis pwysau eich trelar, amlder tynnu, pellteroedd a deithiwyd, tirwedd tynnu a hyd yn oed arddull gyrru i gyd yn effeithio ar amserlenni ailosod brêc ôl-gerbyd.

Fodd bynnag, mae rhai cerrig milltir i'w hystyried wrth gynnal ansawdd a chywirdeb breciau eich trelar - yn ogystal ag argymhellion yn syth o'ch llawlyfr brêc - a sicrhau diogelwch eich tynnu.

1. Ar 200 Milltir ar gyfer Braciau wedi'u Haddasu â Llaw

Argymhellir bod trelars newydd sbon, ffres y tu allan i'r deliwr yn gweld eu breciau'n cael eu harchwilio a'u haddasu yn agos at y marc 200 milltir.

Tua 200 milltir yw’r amser pan fydd esgidiau brêc a drymiau, dwy gydran ganolog o gynulliad mewnol y brêc, wedi “eistedd.”Mae esgidiau a drymiau sy'n eistedd yn iawn yn rhyngweithio â rheolydd electromagnet a brêc craidd eich system frecio.Gyda'i gilydd, mae'r darnau hyn yn y pen draw yn sbarduno'r ffrithiant sy'n atal eich trelar bob tro y byddwch chi'n pwyso i lawr ar y brêc yn sedd y gyrrwr.

Heb esgidiau a drymiau sy'n eistedd yn iawn, bydd y broses frecio yn araf, yn aneffeithlon neu - yn y senario waethaf - hyd yn oed yn beryglus.

Ar ôl archwiliad brêc 200 milltir, yn gyffredinol gellir adolygu breciau trelar tua unwaith y flwyddyn, yn ystod arolygiadau trwyddedu blynyddol neu gymaint ag y mae eich amlder tynnu trelar yn gofyn amdano.

2. Yn 12,000 o filldiroedd

Yn ogystal ag archwiliadau system brêc blynyddol, dylid iro Bearings olwyn tua bob 12,000 milltir.Ar gyfer trelars teithio trwm sy'n cael eu tynnu'n rheolaidd a RVs pumed olwyn sy'n gweld milltiroedd lawer ar y ffordd, gallai'r amserlenni hynny fod yn amlach.

Sylwch, serch hynny, nad yw berynnau iro neu “bacio” yr un peth ag ailosod berynnau.Fodd bynnag, mae'r ddau yn brosesau tebyg gan y bydd angen camau tebyg i gael mynediad i'r berynnau mewnol ac allanol i osod breciau newydd i gyd.

3. Pan fydd Eich Llawlyfr yn Argymell

Gwiriwch yr argymhellion brêc a nodir yn llawlyfr perchennog eich trelar neu a gynhyrchwyd gan eich gwneuthurwr echel.Dylai'r llawlyfr hwnnw hefyd esbonio'r cyfarwyddiadau cam wrth gam cyffredinol ar sut i osod a disodli cydrannau brêc penodol eich model, addasu seddi esgidiau a phacio'ch Bearings yn iawn.

4. Pan fydd Perfformiad Brake yn Ddioddef yn Gyffredinol

Defnyddiwch synnwyr cyffredin o ran cynnal a chadw ac ailosod eich breciau trelar.Os byddwch chi'n sylwi ar Bearings olwyn swnllyd, oedi brêc rhyfedd neu wahaniaethau mewn pwysau brecio, mae'n bryd archwilio cydrannau.Os nad yw addasu esgidiau brêc yn ei dorri o hyd, efallai y bydd disgwyl i chi gael system newydd.